Vaaliteemat

Vaaliteemani kertovat minusta, taustastani ja kokemuksestani. Nämä ovat asioita, joihin haluan vaikuttaa, näiden eteen tehdä isosti työtä.

  • Yksinasuvien asema. Yksinasuvia on Suomessa n. 1,3 miljoonaa. Yksin asuminen moninkertaistaa syrjäytymis- ja köyhyysriskin. Yksinasuvien on oltava yhdenvertaisia yhteiskunnassa, myös työelämässä, on kyse sitten työasunto- tai työmatkavähennyksistä.
  • Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Luontokato ja ilmastonmuutos uhkaavat koko sivilisaatiotamme. Tarvitaan ilmasto- ja luontotekoja, jotta maapallomme säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.
  • Eläinten oikeudet – niin eettisistä kuin ekologisista syistä. Äärimmilleen viety, riistoon perustuva tehotuotanto ja eläinten kaltoinkohtelu eivät ole kestävää tai eettistä toimintaa. Meillä on mahdollisuus valita, joten valitaan muunlajisten hyvä kohtelu.
  • Reilu työelämä, jossa voidaan hyvin. Työstä tulee saada palkka, jolla voi elää, myös työn murroksen edetessä. Luottamusmiesten asemaa tulee vahvistaa ja vastentahtoiset nollasopimukset kieltää, ammattiliitoille tulee antaa kanneoikeus.
  • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille. Hyvinvointivaltio toimii, kun se pitää huolta niistä, joita elämä ei kohtele silkkihansikkain. Ei valtaville leikkauslistoille, kyllä kestävälle kasvulle ja tulevaisuuteen panostamiselle.